niedziela, 14 grudnia 2014

Maria Ludwika

Kolejny z modeli specjalnych. Królowa Maria Ludwika. Model nie ma zasad, idealnie nadaje się jako znacznik do gry.
Another one of the special models. Queen Maria Ludwika. Model has no rules, is ideally suited as a marker for the game.


piątek, 12 grudnia 2014

Jan III Sobieski

Model specjalny króla Sobieskiego. Z racji że raczej nie będę zbierać jego dywizji model pomalowałem sobie po prostu na półkę. 
Special model of King Sobieski. Because of that I'd rather not collect his division model painted himself simply on the shelf.


poniedziałek, 8 grudnia 2014

SS Sturmbatalion Charlemagne (2)

Druga piątka z zestawu Charlemagne. Modele leżące nadają kolorytu temu zestawowi. Jak ostatnio, znowu daje się zauważyć bardzo różnorodne uzbrojenie.
The second set of five of Charlemagne. Lying models give color to this set. As recently noted again can be a wide variety of weapons.

niedziela, 7 grudnia 2014

SS Sturmbatalion Charlemagne (1)

W końcu udało mi się skończyć malowanie tego zestawu. Francuscy ochotnicy, 33 Dywizja Grenadierów SS. Figurki są bardzo zróżnicowane, szczególnie najlepsze wrażenie robią te z pasami amunicyjnymi na szyi. Są też modele w płaszczach, generalnie bardzo ciekawa mieszanka, zarówno w mundurach jak i uzbrojeniu.
Finally I finished painting this kit. French volunteers, 33 Grenadier Division SS. Figures are very differently, especially the best ones with impressive ammo stripes on the neck. There are also models of coats, generally a very interesting mix, both in uniform and armed.


Na pierwszy ogień 5 modeli z tej formacji.
The first one 5 models of this formation.