wtorek, 30 września 2014

Oficer Waffen SS // Waffen SS Officer


Niemiecki oficer dowodzący moją grupą SS do systemu Bolt Action. Malowanie dosyć szybkie i przyjemne, z racji czarnego ubioru. 
Commanding officer of my Waffen SS group to the system Bolt Action. Painting fairly fast and pleasant, because he is black dressed.
Piechota najemna nowego typu - pikinierzy // New type mercenary infrantry - pikemen

Tym razem prezentuję cztery podstawki pikinierów najemnej piechoty nowego typu. Długo czekali na swoje zdjęcie, bo do grania gotowi byli już przed wakacjami. W kolejce do pomalowania czekają mnie jeszcze cztery podstawki. Razem z posiadanymi przeze mnie muszkieterami pozwolą mi na wystawianie tych regimentów w innych armiach zachodnich.
This time I present four bases pikemen a new type of mercenary  infantry. They waiting long for picture, because they were ready to play longer before the holidays. In the queue waiting for me to paint another four coasters. Together with held my musketeers will allow me to issue these regiments in other western armies.
czwartek, 25 września 2014

Powrót na front / Pieszy dowódca // Back to the front / Foot commander

Dawno mnie tu nie było, chyba z racji braku czasu na wrzucanie zdjęć - ale powracam! Przez czas mojej nieobecności tutaj przybyło mi sporo pomalowanych figurek i teraz będzie odpowiedni czas na uzupełnienie wpisów na blogu.
Once upon a time I was not here, probably due to lack of time for throwing pictures - but now I come back! By the time I was away I has got a lot of painted figures and now is the time to complete the entries on blog.

Dzisiaj będzie pieszy dowódca piechoty, którego w armii gdańskiej będę wykorzystywać jako dowódcę artylerii - to jedyny pieszy dowódca na gdańskiej liście armijnej.
Today -  foot infantry commander whose army of Gdansk I will use as the commander of the artillery - the only foot commander  base  at the list of the Gdansk Army.