czwartek, 30 października 2014

Grenadierzy SS // SS Grenadiers


Pierwsza z drużyn moich grenadierów. Można mieszać rodzaje uzbrojenia, toteż korzystam z tego. Dwóch posiada zwykłe strzelby, dwóch Stg44, a jeden MP40. Jeden posiada także panzerfaust.
The first team of my grenadiers. You can mix types of weapons, so I use that. The two have a regular rifle, two Stg44 and one MP40. One also has a panzerfaust.

Kamuflaż staram się utrzymywać jednolicie, z niewielkimi wariacjami od czasu do czasu. Zamienny system głów figurek pozwala także na ciekawą mieszankę hełmów i czapek.
I try to keep the camouflage uniform, with slight variations from time to time. Replacement heads figurines system also allows for an interesting mix of helmets and hats. 


środa, 29 października 2014

Tatarzy // Tartars

Kolejni moi Tatarzy po liftingu. Do wcześniej tu prezentowanego torhaku poprawiłem kolejną podstawkę oraz wykończyłem kolejny torhak. Jest bardziej żywo, figurki rzucają się w oczy z daleka co w 15mm jest bardzo przyjemne. Teraz czas na poprawienie kolejnych dwóch torhaków, tym razem z kałkanami.
Next Tatars after a facelift. For the earlier presented here torhak another base corrected, and I finished another torhak. It is more live, figures conspicuous from afar what the 15mm is very pleasant. Now it's time to improve the next two torhaks, this time with shields.Medyk z pomocnikiem // Medic Team

Kolejne figurki do Waffen SS - tym razem medyk i jego pomocnik (zwykły żołnierz). Nie jestem jakoś przekonany do dużej użyteczności medyka na polu bitwy, ale skoro mam to używam.

Next figures for the Waffen SS - this time medic and his assistant (common soldier). I'm somehow convinced a large utility medic on the battlefield, but since I'm using.


wtorek, 28 października 2014

SS Radio Team

Do mojego oficera grenadierów SS dołącza Radio Team. Dzięki temu mam już kompletną obstawę dla dowódcy.

To my SS officer joins Radio Team. I already have a complete bodyguards for the commander.
Tutaj razem:
Together here: 
niedziela, 5 października 2014

Torhak ordyńców // Tartar warriors

Dawno nie prowadziłem Tatarów w bój i jakoś tak się chyba stęskniłem. Dlatego też postanowiłem troszkę więcej nad nimi przysiąść. Na zdjęciu moja ulubiona formacja - torhak złożony z dwóch podstawek. Obskakuje wroga, ostrzeliwuje, tak by na końcu go ukąsić. Akurat styl gry "po tatarsku" bardzo mi pasuje - jest dynamicznie i dużo dzieje się na polu bitwy.
Dodatkowo są świetni w zwiadzie, można powiedzieć nawet że najlepsi.
Long time since I was leading the Tartars in battle, and somehow I think I missed. Therefore, I decided a little more for them to sit. In the picture my favorite band - torhak composed of two coasters. Skip around the enemy, shooting at, so that at the end of his bite. Just style of play "tartar style". I'm like very much - it is dynamic and a lot is happening on the battlefield.
In addition,
they are great in reconnaissance, one could say that the best.


środa, 1 października 2014

Chłopski przewodnik // Peasant guide

Jeden z nowych modeli specjalnych do OiM - chłopski przewodnik. Brnie przez bagna by przeprowadzić bezpieczną drogą żołnierzy :)
One of the new special models for BFaS- peasant guide. Wading through the swamps to conduct soldiers by safe route :)