niedziela, 9 września 2018

Marsjańskie podstawki / Martian bases

Ostatnio jakoś malowanie nowych rzeczy zaczynam od podstawek. Do malowania Adeptus Mechanicus z startera Kill Team chciałem mieć marsjańskie podstawki. Użyłem farby Martian Ironcrust - skusił mnie efekt jaki zobaczyłem na GW, pasujący pod Adeptus Mechanicus. Niestety kompletnie nie miałem pomysłu jak gruba warstwę tego dać - za pierwszym razem dałem na oko średnio. Efekt był mizerny i to co wyszło nijak nie przypominało tego z zdjęcia na stronie GW, aż zacząłem mieć wątpliwości co do działania tej farby. Potem poszło o wiele więcej farby i coś w końcu wyszło. Poniżej jak widać, dałem więcej farby i coś się zaczęło pojawiać. Jednakże by uzyskać efekt końcowy potrzebowałem jeszcze zrobić dry brush przy pomocy Fire Dragon Bright - GW proponuje użyć Ryza Rust, ale moim zdaniem za bardzo świeci to po oczach i nie wygląda zbyt fajnie.
Ostatnie zdjęcie to efekt końcowy, jak widać zadziałało to różnie, ale końcowo efekt jest dla mnie akceptowalny.

Recently, I start painting new things from the bases. To paint Adeptus Mechanicus from the Kill Team starter I wanted to have martian style bases. I used Martian Ironcrust paint - I was tempted by the effect what I saw on GW, matching Adeptus Mechanicus. Unfortunately, I did not have an idea how to give a thick layer - the first time I gave it an average. The effect was miserable and what came out of it did not resemble that of the picture on the GW website, until I started to have doubts about the operation of this paint. Then it went a lot more paint and something finally came out. Below, as you can see, I gave more paint and something started to appear. However, in order to get the final effect I needed to do a dry brush with Fire Dragon Bright - GW proposes to use Ryz Rust, but in my opinion it is too bright in the eyes and does not look very good.
The last photo is the final effect, as you can see it worked differently, but in the end the effect is acceptable to me.
Multi Kill Team

Udało mi się wczoraj wziąć udział w grze kill team na 4 graczy. Celem było wyniesienie znacznika z lasu, który był po środku. Grałem drużyną legionu 1000 Synów, przeciwko był jeszcze drużyny Gwardii Śmierci, Imperialnych Pięści i Gwardii Imperialnej. Coraz bardziej się przekonuje do Kill Team, szczególnie w kilka osób jest to naprawdę ciekawe z wieloma zwrotami akcji.
Poniżej parę zdjęć z tej przepychanki.

Yesterday, I was participated in the kill team game for 4 players. The goal was to take the marker from the forest that was in the middle. I played a team of a legion of 1000 Sons, against the Death Guard, Imperial Fist and Astra Militarum. The Kill Team is more and more convincing, especially for a few people, it is really interesting with many of action turns.
Below are some photos from this battle.wtorek, 4 września 2018

Poxwalkers

Dwóch poxwalkerów, których malowałem na białym podkładzie przy użyciu washów jako mały przerywnik już jakiś czas temu. Te figurki mają bardzo wdzięczne pozy i fajną rzeźbę - tylko co od GW nie ma fajnej rzeźby?
Kolejnych zostawię może sobie na inne przerywniki.

Two poxwalkers, I painted them on white base using washes. It was a small break during painting another miniatures, I did it a long time ago. These miniatures have a very nice postures and good sculpture - but what GW miniatiures don`t have this? 
Next ones, I will leave for another painting breaks.