piątek, 28 grudnia 2018

30k - Thousand Sons vs Imperial Fists

Poniżej parę zdjęć z gry. To moja druga gra w 30k, jak widać obie armie jeszcze nieskończone.
Below are some photos from the game. This is my second game in 30k, so as you can see the painting armies is still under progress .Sector Imperialis - Unboxing

Poniżej kilka zdjęć z rozpakowania Realm Of Battle: Sector Imperialis. Blat wygląda naprawdę imponująco, a ilość detali robi swoje. Teraz, tylko jeszcze pomalować..
Below I want to show You some photos from the unboxing of Realm Of Battle: Sector Imperialis. The tabletop looks really impressive and the amount of details looks very good. Now, just paint it...