wtorek, 25 listopada 2014

Panther Ausf A....

Powoli, łamiąc drzewa, przez las zbliża się cięższe wsparcie dla grenadierów. Z resztą zdjęć wstrzymam się, aż poprawię jeszcze kilka rzeczy na czołgu..
Slowly, breaking trees, the forest is approaching heavier support for grenadiers. With the rest of the gallery will hold on until improve in a few more things in the tank ..A tymczasem zbiorowe zdjęcie tego co już mam. Zrobiłem sobie także znacznik zniszczenia czołgu - dym.
Meanwhile, the collective image of what you already have. I made myself also mark the destruction of the tank - the smoke.


poniedziałek, 24 listopada 2014

Lekki karabin maszynowy // Light machine gun

Kolejne figurki do Bolt Action. Tym razem lekki karabin maszynowy z obsługantami z SS. Nie miałem właściwej ładnej podstawki i wykombinowałem sobie taką prostokątną. Wyszło dosyć przyjemnie.
Next figures to Bolt Action. This time, a light machine gun with team from the SS. I have not had a right base, and I figured the square itself. Came out quite nicely.


Sniper SS // Sniper SS team

Do mojego plutonu Waffen SS pomalowałem drużynę snajperską. Nisko przy ziemi, celują i może kogoś ustrzelą ;-)
To my Waffen SS platoon I painted sniper team. Low to the ground, taking aim and maybe someone can be shooted ;-)

 
niedziela, 16 listopada 2014

Dragoni // Dragoons

W oczekiwaniu na Potop pomalowałem kompanię dragonów. Na razie jedna kompania, modele piesze. Wyjątkowo jednolity, zielony ubiór. Do pomalowania zostały mi jeszcze konne modele tej formacji. 
While waiting for Deluge I painted a company of dragoons. For now, one company, the models walking. Exceptionally unified, green dress. Horse models of this formation will be painted later.
niedziela, 2 listopada 2014

Grenadierzy SS (2) // SS Grenadiers (2)

Kolejna z moich drużyn grenadierów SS. Jeden z tych wojaków gościł już tutaj wcześniej, wyróżnia się na tle pozostałych.
Another of my SS grenadiers teams . One of these soldiers have visited here before, stands out from the rest.