poniedziałek, 30 stycznia 2017

Pruscy huzarzy śmierci (2) // Prussian death hussars(2)

Po małej przerwie powracam znowu w czasy napoleońskie. Tym razem ukończyłem drugą podstawkę huzarów pruskich.
Poniżej prezentuję dwie podstawki razem. Do ukończenia kawalerii dla awangardy pruskiej potrzebuję jeszcze 2 podstawki. Sam jezcze nie wiem czy pomaluję te same figurki czy może zwykłych husarów, też zresztą produkcji Waterloo.

After a short break, I come back again to the napoleonic times. This time I finished second base of Prussian hussars. 
Below I present two stand together. To complete the cavalry vanguard of the Prussian need another two stands. For this moment, I don`t know if I will paint the same figures or perhaps ordinary hussars, the production of Waterloo too.


niedziela, 29 stycznia 2017

Turniej OiM w Chorzowie // BFaS Tournament in Chorzów

28 stycznia odbył się pierwszy z cyklu chorzowskich turniejów 'Bitwy o Śląsk'. Samo miejsce jest jak najbardziej znane, szkoda że tym razem frekwencja była dosyć niska, bo stawiło się tylko 8 graczy. Grałem Szwecją, w sumie różnymi rozpiskami. Udało mi się zdobyć drugie miejsce.  Przyszło mi walczyć dwa razy przeciwko Litwie i raz przeciwko Moskwie (zapomniałem zrobić zdjęcie).
Raz broniłem rzeki, raz wioski, a ostatnim razem to ja byłem stroną atakującą przy przeprawie.
Yesterday, January 28 was the first tournament from a series 'Battle of Silesia' in Chorzów. The place itself is most famous but this time the player attendace was quite low, because only 8 players were there.I played forces of Sweden in a total different army lists. I managed to get second place. I fought twice against Lithuania and once against Moscow (I forgot to take a picture). Once I defended the river, once the village, and the last time I was the attacking side at the crossing.

Poniżej kilka zdjęć z moich gier i ogólny pogląd na pozostałych graczy.
Below are some photos of my games and an overall view of the other players.piątek, 20 stycznia 2017

PzKpfw IV

Potrzebowałem małej odskoczni od 'Ogniem i Mieczem'. Do tego doszła chęć pomalowania czegoś aerografem i tak stanęło na czołgu PzKpfw IV do systemu Bolt Action.
Porobiłem trochę otarć i zadrapań na kamuflażu, tak że dało to efekt, który dosyć mi się podoba. Muszę jescze popracować nad kalkomaniami, aczkolwiek nie jest to sprawa pilnie cierpiąca zwłoki.

I needed a little distraction from the 'Fire and Sword'. He was also a desire to paint something with airbrush, and I did painting on the Panzer IV tank for Bolt Action game.
I did some abrasions and scratches on camouflage, so that it gave effect, which I quite like. I should work withdecals, although it is not a matter of urgent urgency.


Lekka jazda wołoska // Light wallachian cavalry

Los bywa przewrotny i takim trafem lekka jazda mołdawska, która walczyła kiedyś u mnie za sułtana przeszła na polską stronę, pod protekcję pułkownika Wołodyjowskiego.
A na poważnie, to poprawiłem malowanie (głównie czerwone barwy), zmieniłem podstawki i sztandar jednostki, którą kiedyś grałem, ale która się nie przyjęła i tym samym akurat znalazła swoje miejsce w koronnym pułku lekkim.

Fate is sometimes perverseMoldovian light cavalry, which fought once in my turkish forces went to the Polish side, under the patronage of Colonel Wołodyjowski.
Seriously, Icorrected painting (mainly red color), I changed the base and standard units, which used to be played, but that never caught on, and the same happened to find its place in the
light Commonwealth Regiment .

czwartek, 19 stycznia 2017

Szwedzki dowódca dragonów // Swedish dragoons commander

Do mojego małego regimentu szwedzkich dragonów, jeszcze w niepełnym stanie, dodałem podstawkę dowódcy. Barwy te same, zielone, nawet chorągiew dostała się im zielona, z zestawu najemnych sztandarów dragonii. Teraz pozostaje kończyć dragonów w wersji konno, mam już gotowe 2 podstawki, ale pokażę dopiero wtedy kiedy skończę je wszystkie, by zrównało się z wersją pieszą, dla mojej własnej motywacji w malowaniu.

For my small swedish dragoons regiment, even in an incomplete, I added base with commander. The colors of the same green, even banner got to the green, with a set of mercenary dragoons banners. Now, I will do to finish dragoons version on horses, I have already finished 2 stands, but will show only when I finish them all, that matched the version walking, for my own motivation in painting.
środa, 18 stycznia 2017

Pułkownik Wołodyjowski.. po liftingu. // Colonel Wolodyjowski... after lifting.

Dzisiejszy wieczór miał być przeznaczony na malowanie czegoś nowego, jednak przypadkowo wpadłem na podstawkę z Michałem Wołodyjowskim. Malowałem już dosyć dawno temu, aczkolwiek teraz, przyszło mi do głowy, że powinienem to i owo poprawić. Przy okazji chciałem ujednolicić styl podstawek dla wojsk Rzeczpospolitej, więc mały dowódca akurat doczekał się kilku poprawek.

This evening was to be intended for the painting, but accidentally I did some repairs on stand with Michal Wojodyjowski. I painted already quite a long time ago, but now, caught my eye that I should improve painting. By the way I wanted to standardize the style of stands for the troops of the Commonwealth, so little commander got a few amendments.


wtorek, 17 stycznia 2017

Pancerni

Dzisiaj chciałem pokazać chorągiew pancernych. Tu wersja z rohatynami, bez dodatkowego wyposażenia w postaci kałkanów. Rohatyny czynią z nich jednostkę bardzo ofensywną, zdolną właściwie rozjechać każdą kawalerię przeciwnika. Brakująca, trzecia podstawka tej chorągwi w trakcie malowania.

Today I want to show the 'pancerni' (armored) banner . Here version with spears without additional shields. Spears make them very offensive unit, capable of properly to destroy every enemy cavalry. Missing, third base this banner during painting.


poniedziałek, 16 stycznia 2017

Szwedzki dowódca // Swedish Commander

Drugi z moich szwedzkich dowódców regimentów rajtarii. Na podstawce najbardziej rzuca się w oczy chorąży, bardzo fajny model wśród dowództwa szwedzkiego.

The second of my Swedish commanders of reiters regiments. On the stand most conspicuous ensign, very nice model of the Swedish command.


niedziela, 15 stycznia 2017

Husaria // Winged hussars

Dzisiaj prezentuję ostatnio wykończoną przeze mnie dwupodstawkową chorągiew husarii.
Zdecydowałem się na zielono - czerwoną kolorystykę, chyba mało kto taką stosuje. Aktualnie dwie podstawki, bo dokładnie tyle jest mi potrzebne do podstawy pułku jazdy Rzeczpospolitej.  Ostatnią, trzecią, domaluję wraz z dalszym rozrostem pułku jazdy.

Today I present my two bases banner of winged hussars.

I decided on the green - red colors, unless such hardly anyone uses. Currently two bases, because exactly I need to base of horse regiment of the Commonwealth. I will finish the last, third base, when I decide to increase whole regiment.
niedziela, 8 stycznia 2017

Rajtarzy weterani // Veteran reiters

Kolejnym oddziałem jaki pomalowałem jest skwadron szwedzkich rajtarów weteranów.

Jakoś bardzo lubię te modele, mimo tego że mają tylko 3 wzory.  Za to można pomieszać z wzorami zwykłych rajtarów, bo nowe wzory wydane tych formacji sa po prostu piękne.
W czeluściach szuflady znalazłem jeszcze figurki na taką jedną podstawkę. Być może jednak zostawię ich jeszcze, na wmieszanie w zwykłych rajtarów. Czas pokaże.