środa, 22 lutego 2017

Pruscy huzarzy śmierci (3) // Prussian death hussars (3)

W ostatnich dniach ruszyłem z malowaniem kolejnej podstawki do pruskich huzarów śmierci. Poświęciłem na nią trochę więcej czasu, szczególnie na zabawę z rozjaśnieniami. Wyszło - jak widać.
In last days, I did some paintings with next prussian death heads hussars. I spent some more time about this base, especially with hightlights. Now, it looks, like you can see below.


Przy okazji na podstawce którą kiedyś wcześniej pomalowałem dorobiłem też trochę rozjaśnień, aby wyrównać malowanie do tej wykończonej ostatnio.
With this occasion, I did some highlights on base, which I did earlier.Razem, dwie podstawki prezentują się nastepująco. W planach mam rozjaśnienia podstawki z sztandarem, oraz wykończenie czwartej podstawki.
And at the end, I want to show you both bases of hussars. I my plans, I have to do some highlights on base with banner and completely painting of last, four base.piątek, 17 lutego 2017

Huzarzy // Hussars

Kolejne dwie podstawki rosyjskich huzarów ukończone dzisiaj. Tym razem kolorystyka pułku aleksandryjskiego.
I completed next two stands of Russian hussars today. This time the colors of the Aleksandryjski regiment.

środa, 15 lutego 2017

Kniaź Romodanowski // Prince Romodanowski

Na drugiej podstawce moskiewskiego dowódcy umieściłem model kniazia Romodanowskiego - dowódcy starcia pod Domanami. Poniżej obydwie bazy dowódcze razem.

On the second base the Moscow commander I placed a model of prince Romodanowski - the commander of the battle Domany. On the bottom I present command bases together.

Moskiewski gołowa // Muscovite golova

Dosyć długi czas temu pomalowałem dla siebie podstawkę z moskiewskim gołową - dowódcą dla podjazdu. Dzisiaj chce ją pokazać.

Quite a long time ago I painted for myself base of Moscow golova - the commander of the russian skirmish forces. Today I wants to show it.


poniedziałek, 13 lutego 2017

Semeni // Hungarian Seimeni

Dzisiaj chcę pokazać moje modele semenów do armii siedmiogrodzkiej. Pierwotnie ta była zaciągana przez Turków, a od XVII wieku pojawiła się w wojskach wołoskich.  Wraz z armią Rakoczego formacja ta w liczbie około 500 wkroczyła do Polski.

Statystkami odwzorowują zawodowców, niestety trochę buntujących się. Modele malował Cichy, ja robiłem tutaj tylko podstawki. Moim skromnym zdaniem to najlepiej pomalowani semeni jakich widziałem!

Today I want to show my models hungarian semimenii for
Transylvanian army . Originally this was slimming by the Turks, and since the seventeenth century there was a Wallachian troops. With an army of Rakoczy this troops with quantity about 500 men,  marched into Poland.
 

They looking like professionals, unfortunately, a little rebellious. Models painted by Cichy, I did just stands. In my humble opinion, it is best painted semeni which I have seen!
niedziela, 12 lutego 2017

Rosyjscy huzarzy // Russian hussars

Dzisiaj chcę pokazać pomalowane przeze mnie dwie podstawki rosyjskich huzarów. Starałem się utrzymać kolorystykę izumskiego pułku.  Osobiście jestem zadowolony z malowania.

Today I want to show two stands of Russian hussars painted by me. I tried to keep the colors of izumski regiment. Personally, I am happy with this painting.


poniedziałek, 6 lutego 2017

Posiłki z Północy // Support from the North

W ostatnich dniach moja armia szwedzka wzbogaciła się o nowe podstawki. Mianowicie, sporo rajtarów, którzy zostaną tutaj miłym przerywnikiem pomiędzy kolejnymi treściami.  Na początek pokażę dwóch nowych dowódców rajtarii.


In last days, my Swedish army has been improved by a new stands. In details, a lot of reiters, who will be here for a nice interrupt between other content. Firstly, I show you two bases of reiters commanders.

Malowanie figurek (jak zawsze świetnie) wykonał Cichy, ja zrobiłem tylko podstawki ;-)
Painting of these figures (as always great) made by Cichy, I finished only stands ;-)