niedziela, 5 marca 2017

Rosyjski wóz amunicyjny // Russian ammunition wagon

Po krótkiej przerwie związanej z brakiem czasu na bloga udało się zakończyć kolejny element do armii rosyjskiej - wóz z amunicją. Ostatnie zmiany w zasadach pozwalają na wystawienie wozu z dokupioną ilością amunicji, a że amunicja szybko się kończy to element jest niezbędny.
Modele pochodzą z zestawu artylerii Zvezdy.

After a short break cause I suffer a lack of time for the blog I finished another element to the Russian napoleonic army - wagon of ammunition. Recent changes in the rules allow for issuance of the car with the authorities purchased ammo, and that the ammunition ends quickly this element is essential.
The models from set of artillery Zvezda.