niedziela, 14 grudnia 2014

Maria Ludwika

Kolejny z modeli specjalnych. Królowa Maria Ludwika. Model nie ma zasad, idealnie nadaje się jako znacznik do gry.
Another one of the special models. Queen Maria Ludwika. Model has no rules, is ideally suited as a marker for the game.


piątek, 12 grudnia 2014

Jan III Sobieski

Model specjalny króla Sobieskiego. Z racji że raczej nie będę zbierać jego dywizji model pomalowałem sobie po prostu na półkę. 
Special model of King Sobieski. Because of that I'd rather not collect his division model painted himself simply on the shelf.


poniedziałek, 8 grudnia 2014

SS Sturmbatalion Charlemagne (2)

Druga piątka z zestawu Charlemagne. Modele leżące nadają kolorytu temu zestawowi. Jak ostatnio, znowu daje się zauważyć bardzo różnorodne uzbrojenie.
The second set of five of Charlemagne. Lying models give color to this set. As recently noted again can be a wide variety of weapons.

niedziela, 7 grudnia 2014

SS Sturmbatalion Charlemagne (1)

W końcu udało mi się skończyć malowanie tego zestawu. Francuscy ochotnicy, 33 Dywizja Grenadierów SS. Figurki są bardzo zróżnicowane, szczególnie najlepsze wrażenie robią te z pasami amunicyjnymi na szyi. Są też modele w płaszczach, generalnie bardzo ciekawa mieszanka, zarówno w mundurach jak i uzbrojeniu.
Finally I finished painting this kit. French volunteers, 33 Grenadier Division SS. Figures are very differently, especially the best ones with impressive ammo stripes on the neck. There are also models of coats, generally a very interesting mix, both in uniform and armed.


Na pierwszy ogień 5 modeli z tej formacji.
The first one 5 models of this formation.
wtorek, 25 listopada 2014

Panther Ausf A....

Powoli, łamiąc drzewa, przez las zbliża się cięższe wsparcie dla grenadierów. Z resztą zdjęć wstrzymam się, aż poprawię jeszcze kilka rzeczy na czołgu..
Slowly, breaking trees, the forest is approaching heavier support for grenadiers. With the rest of the gallery will hold on until improve in a few more things in the tank ..A tymczasem zbiorowe zdjęcie tego co już mam. Zrobiłem sobie także znacznik zniszczenia czołgu - dym.
Meanwhile, the collective image of what you already have. I made myself also mark the destruction of the tank - the smoke.


poniedziałek, 24 listopada 2014

Lekki karabin maszynowy // Light machine gun

Kolejne figurki do Bolt Action. Tym razem lekki karabin maszynowy z obsługantami z SS. Nie miałem właściwej ładnej podstawki i wykombinowałem sobie taką prostokątną. Wyszło dosyć przyjemnie.
Next figures to Bolt Action. This time, a light machine gun with team from the SS. I have not had a right base, and I figured the square itself. Came out quite nicely.


Sniper SS // Sniper SS team

Do mojego plutonu Waffen SS pomalowałem drużynę snajperską. Nisko przy ziemi, celują i może kogoś ustrzelą ;-)
To my Waffen SS platoon I painted sniper team. Low to the ground, taking aim and maybe someone can be shooted ;-)

 
niedziela, 16 listopada 2014

Dragoni // Dragoons

W oczekiwaniu na Potop pomalowałem kompanię dragonów. Na razie jedna kompania, modele piesze. Wyjątkowo jednolity, zielony ubiór. Do pomalowania zostały mi jeszcze konne modele tej formacji. 
While waiting for Deluge I painted a company of dragoons. For now, one company, the models walking. Exceptionally unified, green dress. Horse models of this formation will be painted later.
niedziela, 2 listopada 2014

Grenadierzy SS (2) // SS Grenadiers (2)

Kolejna z moich drużyn grenadierów SS. Jeden z tych wojaków gościł już tutaj wcześniej, wyróżnia się na tle pozostałych.
Another of my SS grenadiers teams . One of these soldiers have visited here before, stands out from the rest.czwartek, 30 października 2014

Grenadierzy SS // SS Grenadiers


Pierwsza z drużyn moich grenadierów. Można mieszać rodzaje uzbrojenia, toteż korzystam z tego. Dwóch posiada zwykłe strzelby, dwóch Stg44, a jeden MP40. Jeden posiada także panzerfaust.
The first team of my grenadiers. You can mix types of weapons, so I use that. The two have a regular rifle, two Stg44 and one MP40. One also has a panzerfaust.

Kamuflaż staram się utrzymywać jednolicie, z niewielkimi wariacjami od czasu do czasu. Zamienny system głów figurek pozwala także na ciekawą mieszankę hełmów i czapek.
I try to keep the camouflage uniform, with slight variations from time to time. Replacement heads figurines system also allows for an interesting mix of helmets and hats. 


środa, 29 października 2014

Tatarzy // Tartars

Kolejni moi Tatarzy po liftingu. Do wcześniej tu prezentowanego torhaku poprawiłem kolejną podstawkę oraz wykończyłem kolejny torhak. Jest bardziej żywo, figurki rzucają się w oczy z daleka co w 15mm jest bardzo przyjemne. Teraz czas na poprawienie kolejnych dwóch torhaków, tym razem z kałkanami.
Next Tatars after a facelift. For the earlier presented here torhak another base corrected, and I finished another torhak. It is more live, figures conspicuous from afar what the 15mm is very pleasant. Now it's time to improve the next two torhaks, this time with shields.Medyk z pomocnikiem // Medic Team

Kolejne figurki do Waffen SS - tym razem medyk i jego pomocnik (zwykły żołnierz). Nie jestem jakoś przekonany do dużej użyteczności medyka na polu bitwy, ale skoro mam to używam.

Next figures for the Waffen SS - this time medic and his assistant (common soldier). I'm somehow convinced a large utility medic on the battlefield, but since I'm using.


wtorek, 28 października 2014

SS Radio Team

Do mojego oficera grenadierów SS dołącza Radio Team. Dzięki temu mam już kompletną obstawę dla dowódcy.

To my SS officer joins Radio Team. I already have a complete bodyguards for the commander.
Tutaj razem:
Together here: 
niedziela, 5 października 2014

Torhak ordyńców // Tartar warriors

Dawno nie prowadziłem Tatarów w bój i jakoś tak się chyba stęskniłem. Dlatego też postanowiłem troszkę więcej nad nimi przysiąść. Na zdjęciu moja ulubiona formacja - torhak złożony z dwóch podstawek. Obskakuje wroga, ostrzeliwuje, tak by na końcu go ukąsić. Akurat styl gry "po tatarsku" bardzo mi pasuje - jest dynamicznie i dużo dzieje się na polu bitwy.
Dodatkowo są świetni w zwiadzie, można powiedzieć nawet że najlepsi.
Long time since I was leading the Tartars in battle, and somehow I think I missed. Therefore, I decided a little more for them to sit. In the picture my favorite band - torhak composed of two coasters. Skip around the enemy, shooting at, so that at the end of his bite. Just style of play "tartar style". I'm like very much - it is dynamic and a lot is happening on the battlefield.
In addition,
they are great in reconnaissance, one could say that the best.


środa, 1 października 2014

Chłopski przewodnik // Peasant guide

Jeden z nowych modeli specjalnych do OiM - chłopski przewodnik. Brnie przez bagna by przeprowadzić bezpieczną drogą żołnierzy :)
One of the new special models for BFaS- peasant guide. Wading through the swamps to conduct soldiers by safe route :)wtorek, 30 września 2014

Oficer Waffen SS // Waffen SS Officer


Niemiecki oficer dowodzący moją grupą SS do systemu Bolt Action. Malowanie dosyć szybkie i przyjemne, z racji czarnego ubioru. 
Commanding officer of my Waffen SS group to the system Bolt Action. Painting fairly fast and pleasant, because he is black dressed.
Piechota najemna nowego typu - pikinierzy // New type mercenary infrantry - pikemen

Tym razem prezentuję cztery podstawki pikinierów najemnej piechoty nowego typu. Długo czekali na swoje zdjęcie, bo do grania gotowi byli już przed wakacjami. W kolejce do pomalowania czekają mnie jeszcze cztery podstawki. Razem z posiadanymi przeze mnie muszkieterami pozwolą mi na wystawianie tych regimentów w innych armiach zachodnich.
This time I present four bases pikemen a new type of mercenary  infantry. They waiting long for picture, because they were ready to play longer before the holidays. In the queue waiting for me to paint another four coasters. Together with held my musketeers will allow me to issue these regiments in other western armies.