niedziela, 7 grudnia 2014

SS Sturmbatalion Charlemagne (1)

W końcu udało mi się skończyć malowanie tego zestawu. Francuscy ochotnicy, 33 Dywizja Grenadierów SS. Figurki są bardzo zróżnicowane, szczególnie najlepsze wrażenie robią te z pasami amunicyjnymi na szyi. Są też modele w płaszczach, generalnie bardzo ciekawa mieszanka, zarówno w mundurach jak i uzbrojeniu.
Finally I finished painting this kit. French volunteers, 33 Grenadier Division SS. Figures are very differently, especially the best ones with impressive ammo stripes on the neck. There are also models of coats, generally a very interesting mix, both in uniform and armed.


Na pierwszy ogień 5 modeli z tej formacji.
The first one 5 models of this formation.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz