piątek, 20 stycznia 2017

Lekka jazda wołoska // Light wallachian cavalry

Los bywa przewrotny i takim trafem lekka jazda mołdawska, która walczyła kiedyś u mnie za sułtana przeszła na polską stronę, pod protekcję pułkownika Wołodyjowskiego.
A na poważnie, to poprawiłem malowanie (głównie czerwone barwy), zmieniłem podstawki i sztandar jednostki, którą kiedyś grałem, ale która się nie przyjęła i tym samym akurat znalazła swoje miejsce w koronnym pułku lekkim.

Fate is sometimes perverseMoldovian light cavalry, which fought once in my turkish forces went to the Polish side, under the patronage of Colonel Wołodyjowski.
Seriously, Icorrected painting (mainly red color), I changed the base and standard units, which used to be played, but that never caught on, and the same happened to find its place in the
light Commonwealth Regiment .

1 komentarz: