niedziela, 5 marca 2017

Rosyjski wóz amunicyjny // Russian ammunition wagon

Po krótkiej przerwie związanej z brakiem czasu na bloga udało się zakończyć kolejny element do armii rosyjskiej - wóz z amunicją. Ostatnie zmiany w zasadach pozwalają na wystawienie wozu z dokupioną ilością amunicji, a że amunicja szybko się kończy to element jest niezbędny.
Modele pochodzą z zestawu artylerii Zvezdy.

After a short break cause I suffer a lack of time for the blog I finished another element to the Russian napoleonic army - wagon of ammunition. Recent changes in the rules allow for issuance of the car with the authorities purchased ammo, and that the ammunition ends quickly this element is essential.
The models from set of artillery Zvezda.środa, 22 lutego 2017

Pruscy huzarzy śmierci (3) // Prussian death hussars (3)

W ostatnich dniach ruszyłem z malowaniem kolejnej podstawki do pruskich huzarów śmierci. Poświęciłem na nią trochę więcej czasu, szczególnie na zabawę z rozjaśnieniami. Wyszło - jak widać.
In last days, I did some paintings with next prussian death heads hussars. I spent some more time about this base, especially with hightlights. Now, it looks, like you can see below.


Przy okazji na podstawce którą kiedyś wcześniej pomalowałem dorobiłem też trochę rozjaśnień, aby wyrównać malowanie do tej wykończonej ostatnio.
With this occasion, I did some highlights on base, which I did earlier.Razem, dwie podstawki prezentują się nastepująco. W planach mam rozjaśnienia podstawki z sztandarem, oraz wykończenie czwartej podstawki.
And at the end, I want to show you both bases of hussars. I my plans, I have to do some highlights on base with banner and completely painting of last, four base.piątek, 17 lutego 2017

Huzarzy // Hussars

Kolejne dwie podstawki rosyjskich huzarów ukończone dzisiaj. Tym razem kolorystyka pułku aleksandryjskiego.
I completed next two stands of Russian hussars today. This time the colors of the Aleksandryjski regiment.

środa, 15 lutego 2017

Kniaź Romodanowski // Prince Romodanowski

Na drugiej podstawce moskiewskiego dowódcy umieściłem model kniazia Romodanowskiego - dowódcy starcia pod Domanami. Poniżej obydwie bazy dowódcze razem.

On the second base the Moscow commander I placed a model of prince Romodanowski - the commander of the battle Domany. On the bottom I present command bases together.

Moskiewski gołowa // Muscovite golova

Dosyć długi czas temu pomalowałem dla siebie podstawkę z moskiewskim gołową - dowódcą dla podjazdu. Dzisiaj chce ją pokazać.

Quite a long time ago I painted for myself base of Moscow golova - the commander of the russian skirmish forces. Today I wants to show it.


poniedziałek, 13 lutego 2017

Semeni // Hungarian Seimeni

Dzisiaj chcę pokazać moje modele semenów do armii siedmiogrodzkiej. Pierwotnie ta była zaciągana przez Turków, a od XVII wieku pojawiła się w wojskach wołoskich.  Wraz z armią Rakoczego formacja ta w liczbie około 500 wkroczyła do Polski.

Statystkami odwzorowują zawodowców, niestety trochę buntujących się. Modele malował Cichy, ja robiłem tutaj tylko podstawki. Moim skromnym zdaniem to najlepiej pomalowani semeni jakich widziałem!

Today I want to show my models hungarian semimenii for
Transylvanian army . Originally this was slimming by the Turks, and since the seventeenth century there was a Wallachian troops. With an army of Rakoczy this troops with quantity about 500 men,  marched into Poland.
 

They looking like professionals, unfortunately, a little rebellious. Models painted by Cichy, I did just stands. In my humble opinion, it is best painted semeni which I have seen!
niedziela, 12 lutego 2017

Rosyjscy huzarzy // Russian hussars

Dzisiaj chcę pokazać pomalowane przeze mnie dwie podstawki rosyjskich huzarów. Starałem się utrzymać kolorystykę izumskiego pułku.  Osobiście jestem zadowolony z malowania.

Today I want to show two stands of Russian hussars painted by me. I tried to keep the colors of izumski regiment. Personally, I am happy with this painting.


poniedziałek, 6 lutego 2017

Posiłki z Północy // Support from the North

W ostatnich dniach moja armia szwedzka wzbogaciła się o nowe podstawki. Mianowicie, sporo rajtarów, którzy zostaną tutaj miłym przerywnikiem pomiędzy kolejnymi treściami.  Na początek pokażę dwóch nowych dowódców rajtarii.


In last days, my Swedish army has been improved by a new stands. In details, a lot of reiters, who will be here for a nice interrupt between other content. Firstly, I show you two bases of reiters commanders.

Malowanie figurek (jak zawsze świetnie) wykonał Cichy, ja zrobiłem tylko podstawki ;-)
Painting of these figures (as always great) made by Cichy, I finished only stands ;-)

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Pruscy huzarzy śmierci (2) // Prussian death hussars(2)

Po małej przerwie powracam znowu w czasy napoleońskie. Tym razem ukończyłem drugą podstawkę huzarów pruskich.
Poniżej prezentuję dwie podstawki razem. Do ukończenia kawalerii dla awangardy pruskiej potrzebuję jeszcze 2 podstawki. Sam jezcze nie wiem czy pomaluję te same figurki czy może zwykłych husarów, też zresztą produkcji Waterloo.

After a short break, I come back again to the napoleonic times. This time I finished second base of Prussian hussars. 
Below I present two stand together. To complete the cavalry vanguard of the Prussian need another two stands. For this moment, I don`t know if I will paint the same figures or perhaps ordinary hussars, the production of Waterloo too.


niedziela, 29 stycznia 2017

Turniej OiM w Chorzowie // BFaS Tournament in Chorzów

28 stycznia odbył się pierwszy z cyklu chorzowskich turniejów 'Bitwy o Śląsk'. Samo miejsce jest jak najbardziej znane, szkoda że tym razem frekwencja była dosyć niska, bo stawiło się tylko 8 graczy. Grałem Szwecją, w sumie różnymi rozpiskami. Udało mi się zdobyć drugie miejsce.  Przyszło mi walczyć dwa razy przeciwko Litwie i raz przeciwko Moskwie (zapomniałem zrobić zdjęcie).
Raz broniłem rzeki, raz wioski, a ostatnim razem to ja byłem stroną atakującą przy przeprawie.
Yesterday, January 28 was the first tournament from a series 'Battle of Silesia' in Chorzów. The place itself is most famous but this time the player attendace was quite low, because only 8 players were there.I played forces of Sweden in a total different army lists. I managed to get second place. I fought twice against Lithuania and once against Moscow (I forgot to take a picture). Once I defended the river, once the village, and the last time I was the attacking side at the crossing.

Poniżej kilka zdjęć z moich gier i ogólny pogląd na pozostałych graczy.
Below are some photos of my games and an overall view of the other players.