poniedziałek, 25 maja 2015

Rosyjscy dowódcy // Russian commanders

Skończyłem pracę nad malowaniem dowódców do awangardy. Pieszy dowódca znalazł miejsce na podstawce dowódczej całej awangardy, natomiast mniejsza podstawka to dowódca dywizji piechoty, którą powinienem skończyć na dniach.
I finished work on the painting commanders to avant-garde. Pedestrian commander found a place on the base commanders throughout the avant-garde, and a smaller base commander Infantry Division, which I will end in a next few days.
4 komentarze: