wtorek, 19 maja 2015

Pikinierzy nowego typu // New type pikemen

Modele przydatne dla większości armii zachodnich oraz armii RON.
Chciałbym w niedalekiej przyszłości wystawić dywizję RON na lata walk z Kozakami i Tatarami, a w niej przynajmniej dwa regimenty piechoty nowego typu. Pikinierzy więc powinni się przydać :)
Models useful for most western armies and Polish Lithuanian Commonwealth..
I would like to issue in the near future division
Commonwealth for years of struggle with the Cossacks and Tatars, and in it at least two infantry regiments of the new type. Pikemen so they should useful :)

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz