wtorek, 30 września 2014

Piechota najemna nowego typu - pikinierzy // New type mercenary infrantry - pikemen

Tym razem prezentuję cztery podstawki pikinierów najemnej piechoty nowego typu. Długo czekali na swoje zdjęcie, bo do grania gotowi byli już przed wakacjami. W kolejce do pomalowania czekają mnie jeszcze cztery podstawki. Razem z posiadanymi przeze mnie muszkieterami pozwolą mi na wystawianie tych regimentów w innych armiach zachodnich.
This time I present four bases pikemen a new type of mercenary  infantry. They waiting long for picture, because they were ready to play longer before the holidays. In the queue waiting for me to paint another four coasters. Together with held my musketeers will allow me to issue these regiments in other western armies.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz